Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Σ αυτο το blog θα παρουσιασθούν θέματα πολιτισμού,Βιοπικοιλότητας ,τουρισμού, της περιοχής μου της Αμφίπολης αλλά και του Νομού Σερρών